Hemsida

Varför en hemsida, eller ännu hellre varför inte en hemsida? Att komma på syftet med en hemsida får inte vara en begränsande faktor för dess färdigställande, för då blir den som så många andra ting en tanke utan resultat eller spår av existens.

Jag hade bara en ide om att bygga en portal när jag tog fram ramverket för denna sida, tillsammans med en vision om att dokumentera företagna projekt så att jag inte behöver uppfinna hjulet nästa gång jag har samma problem. Det var den där tanken att komma åt kategorin dagliga misstag som man aldrig tar lärdom av. "Det behöver jag inte skriva ner, det kommer jag ihåg ändå!"

Nu är ramverket klart och det saknas bara innehåll, material är det ingen brist på men det skall till aktiv handling, om det skall bli något och så länge får det bli Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).